Stap-budget voor opleidingen is gestopt

Stap-budget deeltijdopleidingen is gestopt

Het STAP-budget, afgekort voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie, was bedoeld als steun voor scholing. Met een jaarlijkse vergoeding tot € 1.000 kon je investeren in opleidingen en cursussen. Maar vanaf 1 januari 2024 is deze regeling gestopt, wat betekent dat het niet meer mogelijk is om aanvragen voor het STAP-budget in te dienen.

Waarom is de STAP-regeling gestopt?

Vanaf 2024 wordt er geen geld meer vrijgemaakt voor het STAP-budget. Dit komt door beslissingen tijdens de voorjaarsbesluitvorming en het is een manier waarop de overheid geld probeert te besparen zonder dat het te veel impact heeft op wat mensen kunnen kopen. De diepe zakken van de overheid lopen tegen hun grenzen aan na een paar dure corona-jaren, de ereschuld aan Groningen, het schadeherstel in de toeslagenaffaire en de stikstofmaatregelingen. Ook is er veel geld nodig voor wapens en steun aan Oekraïne.

Komt er iets in de plaats van het STAP-budget?

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is van plan te onderzoeken hoe ze het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen verder kan bevorderen. Op dit moment kun je dus geen subsidie krijgen voor het volgen van een deeltijdopleiding.

Moet ik mijn STAP-budget terugbetalen?

Jij kreeg het STAP-budget als een voorschot toegewezen, en dat werd meteen uitbetaald aan de opleider. Zodra je de opleiding hebt afgerond, levert de opleider het bewijs van deelname in. Na ontvangst van dat bewijs wordt het voorschot definitief vastgesteld. Na deze vaststelling heb jij geen financiële verplichtingen meer.

En als ik de opleiding niet heb afgerond. Moet ik dan terugbetalen?

Het STAP-budget was een cadeautje. Nadat je de opleiding hebt voltooid, stuurt de opleider het bewijs van deelname door, zelfs als je de opleiding niet succesvol hebt afgerond. Alleen in gevallen van duidelijk misbruik kan het STAP-budget teruggevorderd worden.

Wat zou je willen weten?

Hogescholen zijn een aantal jaren geleden gestart met het aanbieden van associate degree opleidingen (ad). De ad-opleidingen zijn in het leven geroepen om het gat tussen het mbo en het hbo onderwijs te dichten. Lees verder over associate degree opleidingen.

Vanaf 2024 kun je helaas geen Stap-budget meer aanvragen wanneer je een studie gaat volgen. De subsidie van 1000 euro voor (om)scholing was razend populair, maar er was ook veel kritiek. Waarom is de overheid gestopt met de regeling STAP?

In deeltijd studeren kan op twee manieren; in de klassieke deeltijdstudie, waarbij je maximaal twee dagen in de week colleges volgt en de rest van de tijd thuis studeert, of via een duale opleiding, waarbij je werkt én studeert en voor allebei studiepunten krijgt. Maar omdat je bij een klassieke deeltijdstudie wel vaak (relevant) werk moet hebben lijken beide vormen op elkaar. Wat is het verschil tussen deeltijd en duale opleidingen?

Gaat jouw werkgever de studiekosten betalen? Die kans is aanwezig als de opleiding nuttig is voor je werk. Betaalt jouw werkgever niet, dan zijn de kosten vaak een belangrijke factor in het keuzeproces. Het is namelijk nogal een besluit om aan een deeltijdopleiding te beginnen. Je verplicht je voor een aantal jaren om een dag of een paar avonden per week aan de studie te gaan. Colleges, groepsopdrachten, zelfstudie, tentamens, het hoort er allemaal bij. Je maakt deze keuze in de hoop er interessant werk of een hoger salaris aan over te houden. Maar hoe hoog is de financiële investering eigenlijk? En betaal je aan een particuliere instelling echt zo veel? Dit hangt af van jouw situatie; soms is een publieke instelling zelfs duurder! Wat kost een deeltijdopleiding in jouw situatie?

Wanneer je kiest voor een duale opleiding, heb je wellicht recht op studiefinanciering. Bekijk hier of jij aan de eisen voldoet.

Deeltijd-opleidingen.nl is vijftien jaar geleden opgezet als proeftuin door de Keuzegids (CHOI) en Keuzes. Al snel werd deze website dé plek waar de studiekiezer informatie kon vinden over de hbo- en wo-deeltijdopleidingen in Nederland. Vandaag de dag is dat nog steeds zo! Deeltijd-opleidingen.nl is nu de grootste in zijn soort in Nederland.