Wat kost een deeltijdopleiding?

De kosten van een deeltijdopleiding

Je besluit om een deeltijdopleiding te volgen staat vast, omdat je een kans ziet om door te groeien in je huidige werk. Of misschien was het voor jou simpelweg niet eerder mogelijk om een hbo of universitaire opleiding te volgen en nu wel. Maar hoe hoog is deze investering eigenlijk? En betaal je aan een particuliere instelling echt zo veel? Dit hangt af van jouw situatie, soms is een publieke instelling zelfs duurder!

Publieke versus particuliere instellingen

Publieke hogescholen en universiteiten krijgen geld van de overheid. Daarnaast kennen wij in Nederland verschillende particuliere instellingen. Niet altijd ben jij bij die laatste duurder uit, zoals je misschien wel zou vermoeden. Aan een publieke hogeschool of universiteit betaal je het wettelijke collegegeld van zo’n € 2.000 euro per jaar voor een deeltijd studie, mits het je eerste bachelor opleiding is. Aan een particuliere instelling is dit meestal meer en soms minder. Ga je een tweede bacheloropleiding doen? Dan betaal je bij een publieke hogeschool of universiteit het instellingstarief. En dit ligt vele malen hoger dan het wettelijk collegegeld. Je bent dan vaak bij een particuliere instelling goedkoper uit. Vergeet niet dat de taak van een publieke instelling vooral het dienen van de burger is, hierdoor mag worden verwacht dat vooral het onderwijs centraal staat. Een particuliere instelling heeft een omzetdoelstelling, waardoor het onderwijs soms wordt gegeven vanuit winstbejag.

Opleiding op maat

Aan particuliere instellingen zijn er vaak meer mogelijkheden voor maatwerk en begeleiding mogelijk, omdat publieke instellingen een complexer bestuursmodel kennen en andere doelstellingen hebben. Hierdoor kunnen particuliere instellingen makkelijker inspelen op leerbehoeften van de studenten. Bij het samenstellen van de onderwijsprogramma’s wordt hier zoveel mogelijk rekening gehouden met de doelen en leerwensen van de studenten. Soms kun je bijvoorbeeld losse modules volgen, die uiteindelijk tezamen een gehele bachelor vormen. Ook kunnen zij meestal sneller inspelen op wensen vanuit de arbeidsmarkt.

Heb ik recht op studiefinanciering?

Wanneer je kiest voor een duale opleiding, dan heb je mogelijk recht op studiefinanciering. Als je een studie in deeltijd volgt, heb je geen recht op studiefinanciering. Je kunt onder bepaalde voorwaarden wel een levenlanglerenkrediet aanvragen. Deze lening kun je afsluiten bij DUO. Wel moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Volg je een lerarenopleiding aan hbo of universiteit? Dan heb je mogelijk recht op een tegemoetkoming leraren voor deeltijders. Dit is geen lening maar een gift. De onderstaande tekening geeft weer of jij (nog) studiefinanciering ontvangt, een tegemoetkoming krijgt of in aanmerking kunt komen voor een levenlanglerenkrediet.

Bekijk je eigen situatie

Heb ik recht op studiefinanciering?

Levenlanglerenkrediet aanvragen

Wanneer uit de bovenstaande tekening blijkt dat je recht hebt op een levenlanglerenkrediet, omdat je een deeltijdopleiding volgt, dan is dat wel onder bepaalde voorwaarden. Zo moet het een Nederlandse hbo of wo opleiding zijn die erkend is door de overheid. Ook moet je voor een levenlanglerenkrediet in het bezit zijn van een Nederlandse nationaliteit, een verblijfsvergunning (type II, III, IV of V) bezit of uit een EU/EER-land (inclusief Zwitserland) komt. Als je jonger bent dan 30 jaar, dan dient het je tweede bachelor opleiding te zijn of je eerste deeltijdopleiding (dus geen duaal). Een levenlanglerenkrediet krijg je niet als iemand anders (werkgever, instantie of een ander persoon) je collegegeld gaat betalen. Wordt er een gedeelte van je collegegeld betaald, dan kun je een levenlanglerenkrediet aanvragen voor het resterende deel. Met een levenlanglerenkrediet kun je maximaal het bedrag lenen dat je aan collegegeld moet betalen aan de hogeschool of universiteit. Het levenlanglerenkrediet wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald. Het krediet kun je krijgen voor de duur van je deeltijdopleiding plus 1 jaar. In de meeste gevallen is dat 4 jaar + 1 jaar. Wanneer je klaar bent met de deeltijdopleiding dan heb je 15 jaar de tijd om je lening (inclusief rente) af te lossen.

Wat zou je willen weten?

Hogescholen zijn een aantal jaren geleden gestart met het aanbieden van associate degree opleidingen (ad). De ad-opleidingen zijn in het leven geroepen om het gat tussen het mbo en het hbo onderwijs te dichten. Lees verder over associate degree opleidingen.

Vanaf 2024 kun je helaas geen Stap-budget meer aanvragen wanneer je een studie gaat volgen. De subsidie van 1000 euro voor (om)scholing was razend populair, maar er was ook veel kritiek. Waarom is de overheid gestopt met de regeling STAP?

In deeltijd studeren kan op twee manieren; in de klassieke deeltijdstudie, waarbij je maximaal twee dagen in de week colleges volgt en de rest van de tijd thuis studeert, of via een duale opleiding, waarbij je werkt én studeert en voor allebei studiepunten krijgt. Maar omdat je bij een klassieke deeltijdstudie wel vaak (relevant) werk moet hebben lijken beide vormen op elkaar. Wat is het verschil tussen deeltijd en duale opleidingen?

Gaat jouw werkgever de studiekosten betalen? Die kans is aanwezig als de opleiding nuttig is voor je werk. Betaalt jouw werkgever niet, dan zijn de kosten vaak een belangrijke factor in het keuzeproces. Het is namelijk nogal een besluit om aan een deeltijdopleiding te beginnen. Je verplicht je voor een aantal jaren om een dag of een paar avonden per week aan de studie te gaan. Colleges, groepsopdrachten, zelfstudie, tentamens, het hoort er allemaal bij. Je maakt deze keuze in de hoop er interessant werk of een hoger salaris aan over te houden. Maar hoe hoog is de financiële investering eigenlijk? En betaal je aan een particuliere instelling echt zo veel? Dit hangt af van jouw situatie; soms is een publieke instelling zelfs duurder! Wat kost een deeltijdopleiding in jouw situatie?

Wanneer je kiest voor een duale opleiding, heb je wellicht recht op studiefinanciering. Bekijk hier of jij aan de eisen voldoet.

Deeltijd-opleidingen.nl is vijftien jaar geleden opgezet als proeftuin door de Keuzegids (CHOI) en Keuzes. Al snel werd deze website dé plek waar de studiekiezer informatie kon vinden over de hbo- en wo-deeltijdopleidingen in Nederland. Vandaag de dag is dat nog steeds zo! Deeltijd-opleidingen.nl is nu de grootste in zijn soort in Nederland.