WO Filosofie deeltijd

Deeltijdopleiding Filosofie

Deins je er niet voor terug om over abstracte vragen na te denken? Of stapels boeken en complexe teksten te lezen van de grootste denkers die de wereld heeft voortgebracht? Een directe vacature voor een filosoof zul je niet gauw vinden, maar naar welke banen na de opleiding Filosofie kun je dan wel solliciteren?

Filosofie of Wijsbegeerte?

Bij Wijs­begeerte, beter bekend als Filosofie, zul je het werk van alle beroemde filosofen lezen en er je eigen denkkunsten aan spiegelen. Filosofie is heel duidelijk een wetenschappelijke opleiding, waarbij je veel zult lezen, analyseren en reflecteren. Om na te denken over vragen als: wat is waarheid? Heeft de mens een vrije wil? Wat is ethisch verantwoord handelen binnen het bedrijfsleven, geneeskunde of overheid?

Universiteiten

In deeltijdland is Filosofie een van de grootste wo-studies qua aanbod: liefst vijf universiteiten bieden officieel een deeltijdstudie: aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Tilburg University, Universiteit Leiden, Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit van Amsterdam kun je terecht. Met een propedeuse van een hbo- of wo-opleiding kun je overigens ook toegelaten worden tot het verkorte bachelortraject Filosofie aan de VU in Amsterdam. De Radboud Universiteit Nijmegen heeft een verkort traject in een voltijdse variant. Wil je je huidige studie combineren met een Filosofie-bachelor, dan kan dat met de studie 'Filosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied’. De Rijksuniversiteit Groningen biedt die mogelijkheid alleen nog in voltijd aan.

Wat leer ik binnen de opleiding Filosofie?

Plato, Aristoteles, Spinoza, Nietzsche, Kant, Wittgenstein; de grote denkers uit onze geschiedenis komen in het begin van de studie Filosofie allemaal aan bod. Daarnaast is er in je opleiding aandacht voor deelgebieden binnen de filosofie, zoals ethiek, logica en wetenschapsfilosofie. Om filosoof te worden moet je ook de kunst van het redeneren beheersen. Daarnaast ontwikkel je je eigen schrijf- en spreekvaardigheid en verdiep je je in de filosofie van taal. Je volgt ook vakken op politiek, sociaal en cultureel gebied. Bij de meeste universiteiten is ook het maken van een portfolio een verplicht onderdeel. Vanaf je tweede jaar kun je je gaan specialiseren. Grofweg kies je dan voor een geschiedkundige insteek, voor een meer praktische benadering (taal, ethiek, sociaal, politiek) of kies je voor de theoretische richting (logica, wetenschapsfilosofie). Bijzondere richtingen zijn er ook: Tilburg University biedt bijvoorbeeld een richting ondernemen, aan de Universiteit Leiden kun je in het derde jaar een link leggen tussen mens, techniek en cultuur. De Rotterdamse geesteswetenschappen zijn erg thuis in de eigentijdse cultuur, wat je terugziet in de filosofievakken. Aan de UvA is er veel kennis over logica en retorica, dat zul je terugzien in het programma en/of je keuzemogelijkheden. Een afgeronde bachelor Filosofie geeft je toegang tot masters in filosofie. Er bestaan ook verschillende onderzoeksmasters, die je kunt volgen als je aan de speciale toegangseisen voldoet. Bij de meeste universiteiten volg je de colleges samen met voltijdstudenten. Dit houdt in dat de colleges ook vaak overdag plaatsvinden.

Wat zijn de toelatingseisen voor de opleiding Filosofie?

Er is geen specifiek profiel nodig om Filosofie te kunnen studeren: minimaal een vwo-diploma of hbo-propedeuse zijn voldoende. Duits en Engels zijn handige talen om te beheersen, omdat je veel teksten in die talen zult lezen. Als je de gevraagde diploma’s niet hebt maar wel ouder bent dan 21, dan kun je via een colloquium doctum toegelaten worden. De opleiding beoordeelt dan of je kennis en vaardigheden toereikend zijn.

In voltijd

Heb jij meer interesse in een voltijd opleiding? Kijk dan even op Universiteitstart bij de opleiding Filosofie in voltijd.

Op deze pagina worden de volgende wo bacheloropleidingen in deeltijd besproken: Filosofie en Filosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied. Helaas kun je Filosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied niet meer in deeltijd volgen.

WO Filosofie WO Filosofie
Collegegeld 2024-2025 Tussen € 1.506,- en € 2.530,-
Opleidingsvorm deeltijd
Opleidingsduur (bachelor) 3 jaar
Isat-code 56081
Studielast 180, 1 etcs punt staat voor ca. 28 uur studeren
Diploma Bachelor of Arts
Internationale naam Philosophy

Beschik je niet over het juiste diploma, maar ben je wel 21 jaar of ouder? Het 21+ toelatingsonderzoek biedt je mogelijk toch een kans op directe toelating tot de opleiding Filosofie. Deze test is bedoeld om na te gaan of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om wo Filosofie te kunnen volgen.