WO Theologie deeltijd

Deeltijdopleiding Theologie

Religie heeft ons verleden sterk gevormd, maar ook in het heden heeft het geloof een grote invloed op onze maatschappij. Denk aan de politieke discussies die spelen over koopzondagen, homoseksuele leraren en ritueel slachten. Met de studie Theologie kun je geloofsonderwerpen in context beschouwen. Kennis die door de omvang van religie op vele plekken van pas komt.

Kan ik al werken als voorganger of priester?

Een baan als voorganger of priester kun je helaas nog niet bekleden. Je hebt nog een theologische master nodig. Lees meer over de mogelijkheden na de opleiding Theologie.

Theologische universiteiten

Deeltijdopleidingen Theologie zijn nog aan vier universiteiten te vinden. De Radboud Universiteit Nijmegen en de Tilburg University zijn van oorsprong katholieke universiteiten, de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam zijn van origine protestants. De Tilburg University biedt het onderwijs zowel in Utrecht als Tilburg aan. In Utrecht kun je daar een Nederlandse variant van Theologie vinden en Tilburg in het Engels. De opleidingen van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), voorheen in Kampen, zijn inmiddels samengegaan met de bachelors van Rijksuniversiteit Groningen (PThU verzorgt een deel van het programma) en van de Vrije Universiteit Amsterdam (hier is sprake van een joint degree). De Amsterdamse bachelor en de speciale PThU-minor van de Rijksuniversiteit Groningen bieden een perfecte opstap naar de driejarige master tot predikant.

WO Theologie WO Theologie
Collegegeld 2024-2025 Tussen € 1.506,- en € 2.530,-
Opleidingsvorm deeltijd
Opleidingsduur (bachelor) 3 jaar
Isat-code 56109
Studielast 180, 1 etcs punt staat voor ca. 28 uur studeren
Diploma Bachelor of Arts
Internationale naam Theology

Beschik je niet over het juiste diploma, maar ben je wel 21 jaar of ouder? Het 21+ toelatingsonderzoek biedt je mogelijk toch een kans op directe toelating tot de opleiding Theologie. Deze test is bedoeld om na te gaan of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om wo Theologie te kunnen volgen.