WO Nederlandse Taal en Cultuur deeltijd

Deeltijdopleiding Nederlandse Taal en Cultuur

Ben je dol op taal en houd je van schrijven? Wil je weten hoe een tekst werkt, of dat nou een opvallende reclametekst, een speech van de minister-president of een prikkelend achtergrondartikel in de krant is? Dan is de deeltijdopleiding Nederlands beslist een goede stap.

Werken na de deeltijdopleiding Nederlandse taal en cultuur

De studie Nederlands is heel veelzijdig en dat geldt ook voor de opties voor een carrière. Veel schrijvers, dichters en cabaretiers hebben Nederlands gestudeerd. Sommige afgestudeerden gaan aan de slag als redacteur of promotiemedewerker bij een uitgeverij, andere kiezen voor een loopbaan als redacteur of journalist bij tijdschriften, kranten of nieuwe media. Ook voor een functie als taal- of cultuurbeleidsmedewerker bij bijvoorbeeld een gemeente is de studie Nederlands een goede basis. Bij bedrijven kunnen neerlandici aan de slag in banen als tekstschrijver, redacteur, communicatiemedewerker, trainer, HR-medewerker of speechschrijver. Tot slot is voor jezelf beginnen natuurlijk ook mogelijk. Daarnaast kun je na de opleiding Nederlands een master Neerlandistiek, Letterkunde of Taalwetenschappen volgen.

Locaties deeltijdstudie Nederlandse taal en cultuur

Nederlandse taal en cultuur in deeltijd studeren kan aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

De inhoud van Nederlands in deeltijd

Hoe functioneert taal? Hoe werkt communicatie? Hoe kan communicatie effectiever? Dit zijn een paar voorbeelden van vragen die centraal staan in de deeltijdstudie Nederlandse taal en cultuur. De studie leidt je op tot een deskundige op het gebied van taal, literatuur en communicatie. Je leert hoe je teksten analyseert en gericht schrijft voor verschillende doelgroepen. Je volgt colleges over wetenschappelijk onderzoek op het gebied van taal, communicatie en literaire cultuur en leert hoe je hierover kritische vragen stelt. Verder komen onderwerpen aan bod als laaggeletterdheid, effectieve overheidscommunicatie, de leefbaarheid van steden, berichten op sociale media en de rol van literatuur in publieke debatten. Na de bachelor Nederlandse taal en cultuur weet je hoe je met de juiste taal en goede teksten bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Verder doe je allerlei vaardigheden op die van pas komen in je toekomstige beroep als neerlandicus. Denk hierbij aan teksten schrijven, interviewen, debatteren en wetenschappelijke achtergrondartikelen schrijven.

Toelatingseisen Nederlandse taal en cultuur in deeltijd

Om deze wo-opleiding te kunnen volgen, heb je een vwo-diploma nodig. Ook met een propedeuse-diploma van een willekeurige hbo-opleiding word je toegelaten. Als je geen van de gevraagde diploma's hebt, is het mogelijk om via een colloquium doctum alsnog toegelaten te worden. Voordat je je voor deze speciale toelatingsprocedure aanmeldt, moet je bepaalde vwo-deelcertificaten halen. Voor de studie Nederlandse taal en cultuur zijn dat Nederlands, Engels en Geschiedenis.

Voltijd opleiding

De bacheloropleiding Nederlandse taal kun je ook in voltijd vinden. Op Universiteitstart kun je veel informatie vinden over de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur voltijd. Daarnaast bestaan van Taalwetenschap en Literatuurwetenschap voltijdse opleidingen.

WO Nederlandse Taal en Cultuur WO Nederlandse Taal en Cultuur
Collegegeld 2024-2025 Tussen € 1.506,- en € 2.530,-
Opleidingsvorm deeltijd
Opleidingsduur (bachelor) 3 jaar
Isat-code 56804
Studielast 180, 1 etcs punt staat voor ca. 28 uur studeren
Diploma Bachelor of Arts
Internationale naam Dutch Language and Culture

Beschik je niet over het juiste diploma, maar ben je wel 21 jaar of ouder? Het 21+ toelatingsonderzoek biedt je mogelijk toch een kans op directe toelating tot de opleiding Nederlandse Taal. Deze test is bedoeld om na te gaan of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om wo Nederlandse Taal te kunnen volgen.