Ad Participatie en Buurtontwikkeling deeltijd

Deeltijdopleiding Ad Participatie en Buurtontwikkeling

Als jij die onmisbare link wilt worden tussen bewoners, organisaties en professionals in jouw buurt, wijk of dorp, dan is deze associate degree echt iets voor jou! Bij deze opleiding ga je samenwerken met burgers en professionals aan relevante vraagstukken uit je eigen praktijk. Je leert anders te kijken naar wat buurten en wijken nodig hebben en welke rol jij daarin speelt als verbinder tussen partijen. Je ontdekt hoe je samen met buurtbewoners en organisaties bijdraagt aan leefbare en vitale wijken. Van de wijkagent tot vluchtelingenwerk en buurtbewoners: jij bouwt aan een divers netwerk. Actuele vraagstukken in de wijk worden aangepakt, waarbij kennis van participatiemethodieken en sociale psychologie onmisbaar is. De achterliggende theorie leer je meteen toe te passen in het werkveld, waardoor je jouw beroepsidentiteit vergroot en blinde vlekken ontdekt.

Het studieprogramma van Ad Participatie en Buurtontwikkeling

De deeltijdopleiding Participatie en Buurtontwikkeling biedt een afwisselend en flexibel programma, dat jij aan je eigen situatie en werkplek aanpast. Je oriënteert je op jouw ontwikkeling binnen de sociale sector op hbo-niveau. Leren op de werkplek is essentieel binnen de opleiding. Om die reden is een praktijkleerplek belangrijk om de verschillende modules te kunnen afronden, bijvoorbeeld als buurtontwikkelaar. De opleiding bestaat uit acht modules verdeeld over twee jaar. Voorbeelden van deze modules zijn: het verkennen en analyseren van de buurt, buurtparticipatie voor iedereen, samenwerken in de buurt en het bouwen aan een netwerk in de buurt. Er wordt van je verwacht dat je minimaal 16 uur werkzaam bent of stage loopt binnen een passende leerwerkomgeving. Je leert van elkaar en werkt gezamenlijk aan uitdagende projecten. Je wordt uitgedaagd om actief deel te nemen aan het werkveld en om jouw professionele netwerk uit te breiden.

De toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding heb je verschillende mogelijkheden. Met een havo- of vwo-diploma, ongeacht het profiel, kun je instromen. Ook met een afgeronde mbo-opleiding op niveau 4 ben je welkom bij deze associate degree. Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen en je bent 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan een 21+ toelatingsassessment.

Je toekomst na de ad Participatie en Buurtontwikkeling

Na het afronden van deze ad-opleiding ben je in staat om je kennis en vaardigheden van participatie en buurtontwikkeling in te zetten binnen verschillende organisaties en functies. Denk aan de politie, een woningbouwcorporatie, buurtwerk of vluchtelingenwerk. Als bruggenbouwer in de wijk weet jij als geen ander welke bijdrage andere beroepsgroepen kunnen leveren aan een bepaald vraagstuk. Met het diploma van de associate degree op zak beschik je over een landelijk erkend diploma en kun je doorstromen naar een bacheloropleiding.

Na het behalen van het ad-diploma kun je direct aan de slag met vraagstukken waarin samenwerking met diverse partijen cruciaal is. Denk aan werken in een wijkteam, bij de politie, vluchtelingenwerk, een woningbouwcorporatie of als vrijwilliger bij een sportvereniging of buurtwerk. Als buurtwerker kun je gaan werken in het sociaal domein, bijvoorbeeld in sociaal werk, maatschappelijke opvang, jongerenwerk, ouderenwerk, woningbouwverenigingen, landbouworganisaties, thuiszorg, sportverenigingen, schuldhulpverlening en vluchtelingenwerk. Je bent in staat om een verbindende rol te spelen op verschillende thema's, zoals:

  • Eenzaamheid
  • Armoede
  • Onveiligheid
  • Sociale energietransitie
  • Werk en participatie
  • Culturele en sportactiviteiten
  • Polarisatie
  • Vergroening en onderhoud van de omgeving
  • Gezondheid