HBO Vaktherapie deeltijd

Deeltijdopleiding Vaktherapie

Werk je graag met mensen en is het jouw doel om je verder te ontwikkelen? Dan is de opleiding Vaktherapie (voorheen Creatieve Therapie) een interessante optie. Muziek, drama, dans en of beeldende kunst inzetten voor therapeutische doeleinden, dat leer je vooral tijdens de opleiding Vaktherapie.

Waar kan ik Vaktherapie in deeltijd vinden?

Voor een reguliere opleiding Vaktherapie in deeltijd kun je op dit moment alleen aan de Hogeschool Utrecht in Amersfoort terecht. Daarnaast kun jij bij NHL Stenden een verkorte opleiding Vaktherapie volgen. Je wordt daar in 2,5 jaar opgeleid tot specialist in beeldende therapie of muziektherapie.

De inhoud van de opleiding

Tijdens de opleiding Vaktherapie leer je vooral te observeren en mensen te behandelen met muziek, drama, beeldende vorming of psychomotorische therapie. De inhoud is afhankelijk van de gekozen richting, maar sowieso zijn theoretische vakken als psychologie, sociologie, ethiek en agogiek erg belangrijk. Daarnaast ga jij je richten op het ontwikkelen van praktische vaardigheden. Je leert onder andere activiteiten organiseren en beleid maken. Studenten Vaktherapie kiezen aan de Hogeschool Utrecht in Amersfoort na een brede propedeuse social work voor één van de drie hoofdrichtingen: muziek, drama of beeldende vormen. Je ontwikkelt je niet alleen in die kunstuiting, maar leert ook hoe je die in kunt zetten in de hulpverlening. Daarnaast doe je praktische vaardigheden op, zoals diagnosticeren, methodisch handelen en rapporteren. Start je met de verkorte opleiding van NHL Stenden dan kies je aan het begin van je opleiding voor muziektherapie of beeldende therapie. Coaching, preventie, begeleiding, behandeling en training zijn daar belangrijke vakken.

Wat kun je worden met Vaktherapie?

Het beroepenveld is erg breed: je kunt bijvoorbeeld aan het werk in een buurthuis, jeugdhonk of verzorgingshuis. Door dit brede beroepenveld variëren jouw kansen op de arbeidsmarkt na Vaktherapie best sterk. Ook kun je natuurlijk een master Social work gaan doen.

Wat zijn de toelatingseisen van Vaktherapie?

De opleiding is toegankelijk met elk havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 4. De hogescholen verwachten daarnaast dat je een relevante baan hebt van minimaal acht uur per week. Dit hoeft niet per se een betaalde baan te zijn. Het mag ook een stage of vrijwilligerswerk zijn. Het is vooral belangrijk dat je praktijkopdrachten uit kunt voeren in een werksituatie. De opleiding Vaktherapie (Creatieve Therapie) kent daarnaast aparte selectiecriteria. Hier wordt getest of je over voldoende competenties beschikt van de creatieve richting van jouw keuze.

In voltijd studeren

Heb jij meer interesse in een voltijd opleiding? Het is mogelijk om hbo Vaktherapie in voltijd te volgen.

HBO Vaktherapie HBO Vaktherapie
Collegegeld 2024-2025 Tussen € 1.506,- en € 2.530,-
Opleidingsvorm deeltijd
Opleidingsduur (bachelor) 4 jaar
Isat-code 34644
Studielast 240, 1 etcs punt staat voor ca. 28 uur studeren
Diploma Bachelor of Arts
Internationale naam Arts Therapies

Soms kun je ook zonder passende vooropleiding worden toegelaten tot Vaktherapie, als je 21 jaar bent of ouder. Het toelatingsonderzoek 21+ biedt mogelijk uitkomst.