HBO Toegepaste Gerontologie deeltijd

Deeltijdopleiding Toegepaste Gerontologie

Onze maatschappij vergrijst in rap tempo. Niet raar dus dat er opleidingen zijn die zich puur richten op de kennis over ouderen, ouderdom en ouderdomsziekten. Het is een opleiding die zich niet zozeer richt op de verpleging van, maar vooral de dienstverlening naar ouderen.

De locaties van de opleiding

Fontys Hogescholen in Eindhoven biedt vanaf komend studiejaar de opleiding Toegepaste Gerontologie niet meer aan. Daar was de opleiding gericht op de kennis over ouderen, ouderdom en ouderdomsziekten (en het voorkomen daarvan). Bij Windesheim kun je nog wel een voltijd-variant vinden gericht op leeftijdsvriendelijke diensten en het ontwerpen van producten met als doel het goede leven van ouderen te verbeteren. Het is geen uitgesproken zorgopleiding, maar richt zich op de dienstverlening aan ouderen.

De opleiding Toegepaste Gerontologie

De opleiding lijkt inhoudelijk veel op Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, maar richt zich specifieker op ouderen. Je basiskennis komt voort uit de vakgebieden van gerontologie, psychologie, sociologie en biologie. Na een theoretische basis kun je verschillende minoren kiezen om je te specialiseren. Ook kun je praktische kennis opdoen door het lopen van een stage. Na de opleiding is het mogelijk om een master Social work te doen.

Wat zijn de toelatingseisen van Toegepaste Gerontologie?

Je bent met elk havo of vwo diploma direct toelaatbaar. Ook met een mbo-4 diploma ben je welkom en bij voorkeur uit het domein onderwijs met raakvlakken binnen de gezondheidszorg, agogiek, economie of techniek. Als je niet in het bezit bent van één van deze diploma’s, kan er na een toelatingsgesprek een uitzondering worden gemaakt. Als je ouder bent dan 21 jaar, kun je deelnemen aan een toelatingsonderzoek.

Studeren in voltijd?

Hier kun je meer informatie vinden over de voltijdse variant van hbo Toegepaste Gerontologie.

HBO Toegepaste Gerontologie HBO Toegepaste Gerontologie
Collegegeld 2024-2025 Tussen € 1.506,- en € 2.530,-
Opleidingsvorm alleen nog in voltijd
Opleidingsduur (bachelor) 4 jaar
Isat-code 30109
Studielast 240, 1 etcs punt staat voor ca. 28 uur studeren
Diploma Bachelor of Science
Internationale naam Applied Gerontology

Soms kun je ook zonder passende vooropleiding worden toegelaten tot Toegepaste Gerontologie, als je 21 jaar bent of ouder. Het toelatingsonderzoek 21+ biedt mogelijk uitkomst.