WO Psychologie deeltijd

Deeltijdopleiding Psychologie

Veel handelingen van de mens zijn niet makkelijk te verklaren. Vaak kom je een heel eind als je redeneert vanuit de menselijke psyche. Waarom doet hij dat zo en waarom maakt zij die opmerking? Ieder mens reageert anders in bepaalde situaties. Tijdens de universitaire deeltijdopleiding Psychologie ga je dieper op deze zaken in en leer je hoe je het menselijk handelen kunt verklaren.

Locaties

Je kunt Psychologie in deeltijd alleen aan de Open Universiteit volgen. Bij de Universiteit Leiden is de deeltijdopleiding opgegaan in de voltijdvariant. Met een aparte deeltijdopleiding zijn ze daar gestopt. De voltijdstudie kent daar overigens ook een numerus fixus: jaarlijks worden er een maximaal aantal deeltijdstudenten toegelaten. Bij de OU kun je in september en februari starten en is het mogelijk om op afstand te studeren. Wanneer je besluit om na deze bachelor ook nog een master Psychologie te volgen, dan kan dat bij de OU met een master Psychologie in deeltijd.

De psychologie-opleiding

Binnen de opleiding lopen kennis, interventie, diagnostiek en onderzoek als een rode draad door de opleiding. Het is dan ook niet vreemd dat je vakken krijgt als: sociale psychologie, onderzoekspracticum, biologische grondslagen, literatuurstudie, gespreksvoering en wetenschapsfilosofie. Je rondt de opleiding af met een eindopdracht. Daarna kun je kiezen voor een aansluitende psychologiemaster.

Wat zijn de toelatingseisen voor Psychologie?

Met een vwo- of hbo-diploma ben je direct toelaatbaar tot deze deeltijdopleiding. Heb je een hbo-propedeusediploma? Dan moet je een toelatingsverzoek doen. Wanneer je 21 jaar of ouder bent, dan is het mogelijk om zonder de genoemde diploma’s te worden toegelaten. Je moet dan wel een pittig toelatingsexamen afleggen. In deze toets is er o.a. aandacht voor Engels, biologie en wiskunde A. Veel literatuur is in het Engels. Voldoende kennis van de Engelse taal is dus gewenst.

In voltijd studeren

Heb jij meer interesse in een voltijd bacheloropleiding? Het is mogelijk om de opleiding Psychologie in voltijd te volgen.

WO Psychologie WO Psychologie
Collegegeld 2024-2025 Tussen € 1.506,- en € 2.530,-
Opleidingsvorm deeltijd
Opleidingsduur (bachelor) 3 jaar
Isat-code 56604
Studielast 180, 1 etcs punt staat voor ca. 28 uur studeren
Diploma Bachelor of Science
Internationale naam Psychology

Soms kun je ook zonder passende vooropleiding worden toegelaten tot Psychologie, als je 21 jaar bent of ouder. Het toelatingsonderzoek 21+ biedt mogelijk uitkomst.