WO Sociale Geografie en Planologie deeltijd

Deeltijdopleiding Sociale Geografie en Planologie

Waarom trekken sommige mensen naar de grote steden en andere mensen juist weer naar het platteland. Steden als Amsterdam, Utrecht en Leiden barsten uit hun voegen en in Groningen ontstaan spookdorpen. Wat drijft de mens om ergens te gaan wonen? En is het verstandig om je in een drukbevolkte stad te vestigen? Voer voor sociaal geografen en planologen. En daarom worden zulk soort vragen nader bekeken tijdens de universitaire deeltijdopleiding Sociale Geografie en Planologie.

Locatie

De opleiding Sociale Geografie en Planologie kun je in de deeltijd-variant alleen bij de Universiteit Utrecht vinden.

De opleiding Sociale Geografie en Planologie

Deze deeltijdopleiding duurt zes jaar en je bent er gemiddeld 16 uur per week zoet mee. In het tweede en derde jaar is dat iets minder. Er wordt veel zelfstandigheid verwacht binnen hoorcolleges en werkcolleges. Soms werk met medestudenten aan opdrachten. De opleiding Sociale Geografie en Planologie is breed. Je laveert tussen het vakgebied van de geograaf en de planoloog. Dit is vooral tijdens het eerste jaar het geval, want aan het einde maak je pas een keuze tussen de hoofdrichting sociale geografie of de hoofdrichting planologie. Als planoloog bekijk je het vakgebied op een toegepaste manier. Hoe kom je bijvoorbeeld tot een ruimtelijke planning? En hoe kun je deze planning implementeren in onze maatschappij? Zijn er bepalen die een rol spelen? Sociale geografen kunnen zich richten op economische vraagstukken, geografische onderzoeken, politieke en culturele problematiek of de bebouwing binnen steden gaan bestuderen. Waar moeten bepaalde groepen mensen wonen? Wat zijn de problemen binnen een wijk? Of wat zijn de verkeersproblemen binnen het centrum van een stad? Wanneer je klaar bent met de opleiding, dan kun je een aansluitende master in Sociale Geografie en Planologie gaan volgen.

Wat zijn de toelatingseisen voor Sociale Geografie en Planologie?

Voor deze opleiding ben je toelaatbaar met een vwo- of hbo-diploma. Ook mag je beginnen met een hbo-propedeuse. Beschik je hier niet over, maar ben je wel 21 jaar of ouder? Dan kom je in aanmerking voor een 21+ toets. Wanneer je voor dit examen slaagt, mag je beginnen met de opleiding.

In voltijd

Heb jij meer interesse in een voltijd bacheloropleiding? Het is mogelijk om Sociale Geografie en Planologie in voltijd te doen.

WO Sociale Geografie en Planologie WO Sociale Geografie en Planologie
Collegegeld 2024-2025 Tussen € 1.506,- en € 2.530,-
Opleidingsvorm deeltijd
Opleidingsduur (bachelor) 3 jaar
Isat-code 56838
Studielast 180, 1 etcs punt staat voor ca. 28 uur studeren
Diploma Bachelor of Science
Internationale naam Human Geography and Planning

Soms kun je ook zonder passende vooropleiding worden toegelaten tot Sociale Geografie en Planologie, als je 21 jaar bent of ouder. Het toelatingsonderzoek 21+ biedt mogelijk uitkomst.