HBO Lerarenopleiding Godsdienst deeltijd en duaal

Deeltijdopleiding Leraar Godsdienst

Een godsdienstleraar laat jongeren nadenken over de invloed van religie, ethiek en filosofie. Zie jij jezelf dat doen? Maak dan de overstap naar het onderwijs en volg de deeltijdopleiding Leraar 2e graad Godsdienst. Verschillende hogescholen bieden deze lerarenopleiding aan. De opleidingen zijn over het algemeen redelijk kleinschalig. Sommige opleidingen hebben een sterke religieuze identiteit.

Locaties voor deze deeltijdopleiding

Voor de tweedegraads lesbevoegdheid voor docent Godsdienst kan je terecht bij een aantal hogescholen. In deeltijd studeren kan bij Driestar Hogeschool in Gouda, de Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool Windesheim in Zwolle, Fontys in Tilburg en Hogeschool Viaa in Zwolle. Bij de twee grote hogescholen is de band met het geloof vrij los. Fontys Hogescholen is van origine katholiek en Hogeschool Windesheim heeft van oorsprong een christelijke inslag. Christelijke Hogeschool Ede is explicieter protestants-christelijk. Ook bij de particuliere Hogeschool Viaa kun jij je als leraar verdiepen in de bijbel, de kerk, de maatschappij, filosofie en verschillende godsdiensten.

Toelatingseisen deeltijdopleiding Leraar Godsdienst in deeltijd

Voor deze lerarenopleiding moet je een havo-, vwo- of mbo-diploma op niveau 4 hebben. Elk profiel is goed. Heb je geen van deze vooropleidingen, maar denk je dat je een hbo-opleiding prima aankan? Als je minstens 21 jaar bent, kan je een toelatingsonderzoek doen. Dit onderzoek bestaat uit onder meer een capaciteitentest.

Inhoud van Leraar Godsdienst in deeltijd

Tijdens deze lerarenopleiding ontdek je hoe je in het onderwijs een relatie legt tussen geloof, zingeving, cultuur en samenleving. Na de opleiding weet je hoe je jongeren open, kritisch en met kennis van zaken laat kijken naar verschillende bronnen van zingeving. Ook verdiep je je kennis over religies en de verschillende geschriften van onder meer het christendom, het boeddhisme en de islam. Je doet veel kennis op over bijvoorbeeld kerkgeschiedenis, ethiek, filosofie en wereldreligies, om als afgestudeerd docent vol vertrouwen les te geven. Naast de verplichte vakken is er vaak ruimte voor keuzevakken, zoals theologische verdieping in de praktijk of levensbeschouwelijk ondernemen. Bij verschillende hogescholen is deze deeltijdstudie flexibel. Dit betekent dat je zelf je studietempo bepaalt. Ook kan je vaak vrijstellingen voor bepaalde vakken krijgen, afhankelijk van je ervaring, vooropleiding en kennis.

Werken na Leraar Godsdienst in deeltijd

Na deze vierjarige lerarenopleiding mag je jezelf Bachelor of education in Theology noemen. Als docent godsdienst leer je jongeren dat iedereen anders tegen religie aankijkt. Je bespreekt verschillende normen, waarden en denkwijzen met je leerlingen op een vmbo- of mbo-school of in de onderbouw havo/vwo. Ook is het mogelijk om les te geven aan volwassenen of onder bepaalde voorwaarden aan basisschoolleerlingen. Sommige godsdienstleraren zijn naast hun werk als docent verantwoordelijk voor het schoolpastoraat op hun school. Met een diploma in je hand ben je bevoegd om als godsdienstleraar op een middelbare school les te geven op het vmbo en aan de eerste drie klassen van de havo en het vwo. Daarnaast kun je werken als docent in het beroepsonderwijs en het praktijkonderwijs. Na de opleiding kun je een master gaan volgen voor een eerstegraads bevoegdheid. Hiermee mag je ook doceren voor de bovenbouw op een middelbare school. Natuurlijk kun je na deze bacheloropleiding docent godsdienst ook een leraren master gaan doen.

In voltijd studeren

Volg je liever de voltijd lerarenopleiding? Kijk dan hier voor informatie over Lerarenopleiding Godsdienst in voltijd. Een andere optie is de opleiding hbo Theologie.

HBO Opleiding tot Leraar Godsdienst HBO Opleiding tot Leraar Godsdienst
Collegegeld 2024-2025 Tussen € 1.506,- en € 2.530,-
Opleidingsvorm deeltijd en duaal
Opleidingsduur (bachelor) 4 jaar
Isat-code 35441
Studielast 240, 1 etcs punt staat voor ca. 28 uur studeren
Diploma Bachelor of Education
Internationale naam Teacher Education in Religion

Heb je niet de juiste diploma’s behaald, maar ben je wel 21 jaar of ouder? Dan kun je misschien een toelatingsonderzoek 21+ doen voor Leraar Godsdienst.

Wanneer je kiest voor Leraar Godsdienst duaal, dan heb je mogelijk recht op studiefinanciering. Bekijk of jij in aanmerking komt voor studiefinanciering tijdens je duale opleiding.