HBO Opleiding tot leraar Basisonderwijs (Pabo) deeltijd en duaal

Deeltijdopleiding leraar Basisonderwijs (Pabo)

Op de pedagogische academie voor basisonderwijs (Pabo) leer je alles wat je nodig hebt om juf of meester te worden. Je leert van alles over lesgeven aan kinderen van kleuters tot pubers. Hiermee lever je een belangrijke bijdrage aan de opvoeding van deze kinderen. Kun je op dit moment makkelijk een baan vinden na de opleiding leraar basisonderwijs?

De Opleiding tot leraar Basisonderwijs (Pabo)

Om kennis aan kinderen over te kunnen dragen, moet je die kennis zelf natuurlijk wel beheersen. Daarom vormen kennisvakken zoals taal en rekenen een belangrijk onderdeel van de opleiding. Om te slagen moet je de taal- en rekentoets met een voldoende afronden. Lukt dit je niet binnen één of twee jaar, dan moet je de opleiding verlaten. Met behulp van pedagogische vakken ontwikkel je je didactische vaardigheden en verdiep je je in opvoedingsaspecten. Omdat je als leerkracht nauw betrokken bent bij de ontwikkeling van het kind, leer je ook gedrags- en leerstoornissen herkennen. Vanaf het eerste jaar loop je stage: meestal sta je in het begin een dag per week voor de klas. Daar leer je je theoretische kennis in de praktijk te brengen en ontdek je wat voor leerkracht jij wilt zijn. Hoewel je altijd afstudeert als leerkracht, kun je wel je eigen accenten leggen binnen de opleiding. Denk bijvoorbeeld aan een bepaalde geloofsovertuiging of een leerstroming, zoals montessori, dalton of antroposofisch onderwijs. Soms kun je je richten op de onderbouw of bovenbouw, of je verdiepen in de vernieuwing van bijvoorbeeld het techniek- of cultuuronderwijs.

Toelating tot de Pabo?

Pabo’s zijn er in overvloed. In elk deel van het land heb je keuze genoeg. Met een vwo-diploma ben je direct toelaatbaar tot de opleiding. En de meeste pabo’s hebben een deeltijdvariant. Sinds een paar jaar gelden er extra eisen als je een havo- of mbo 4-diploma hebt. Je moet voldoen aan zogenaamde ‘kenniseisen’: je moet laten zien dat je genoeg weet over aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Voor de vakken waar je geen eindexamen in hebt gedaan, moet je een instaptoets maken. Met een vwo-diploma of hbo-propedeuse op zak kun je in sommige gevallen de opleiding versneld doorlopen.

Pabo en het geloof

Sommige Pabo’s hebben een specifieke identiteit (bijv. gereformeerd of katholiek), en richten zich op het lesgeven aan een basisschool met die achtergrond. In enkele gevallen willen die Pabo’s van tevoren weten hoe je tegenover hun specifieke identiteit staat en is de ingangseis dat je hun grondslagen respecteert. Zij leiden op voor basisscholen die aansluiten bij hun geloof en besteden dan ook veel aandacht aan een christelijke invulling van het lerarenberoep. Soms biedt een verder openbare opleiding de mogelijkheid tot het behalen van allerlei levensbeschouwelijke certificaten.

Vrijeschool Pabo in deeltijd

De deeltijdopleiding van de Vrijeschool Pabo in Leiden (voorheen Helicon Zeist) wordt deels in de avonduren verzorgd. Je wordt daar opgeleid voor het vrijeschoolonderwijs. De hogeschool neemt antroposofie als inspiratiebron.

Wat is de DigiPabo?

Een bijzondere opleiding, maar dan vanwege de vorm, is de Digipabo van Hogeschool Inholland. Dit is een ‘digitale’ opleiding, dus voornamelijk op afstand gegeven, met behulp van een digitale leeromgeving en digitale middelen. Deze pabo vraagt daarom goede computervaardigheden van je. Je kunt ook kiezen (mits je voldoet aan de toelatingseisen) voor de verkorte DigiPabo.

Academische Pabo

Heb jij een vwo-diploma op zak? Wil je de Pabo liever combineren met een universitaire opleiding (Pedagogiek of Onderwijskunde), dan kan dat, maar deze opleiding wordt alleen in voltijdvariant aangeboden.

In voltijd?

Heb jij interesse in een voltijdse pabo? Kijk dan zeker even op HBOstart voor informatie over een de Pabo in voltijd.

Verder studeren

Na de Pabo zijn er verschillende mogelijkheden om door te studeren. Pedagogiek en Onderwijskunde aan de universiteit liggen voor de hand, maar er zijn ook masters Special Educational Needs, masters Pedagogiek & Onderwijs of diverse Lerarenopleidingen. Een andere optie is een master Leren & Innoveren.

HBO Opleiding tot leraar Basisonderwijs HBO Opleiding tot leraar Basisonderwijs
Collegegeld 2024-2025 Tussen € 1.506,- en € 2.530,-
Opleidingsvorm deeltijd en duaal
Opleidingsduur (bachelor) 4 jaar
Isat-code 34808
Studielast 240, 1 etcs punt staat voor ca. 28 uur studeren
Diploma Bachelor of Education
Internationale naam Education in Primary Schools (age 4 - 12)

Heb je niet de juiste diploma’s behaald, maar ben je wel 21 jaar of ouder? Dan kun je voor de pabo misschien een toelatingsonderzoek 21+ doen. Je kunt dan toch worden toegelaten tot de pabo deeltijdopleiding.

Wanneer je kiest voor de duale pabo, dan heb je mogelijk recht op studiefinanciering. Bekijk of jij in aanmerking komt voor studiefinanciering.