HBO Lerarenopleiding Aardrijkskunde deeltijd en duaal

Deeltijdopleiding Leraar Aardrijkskunde

Denk jij aan nieuwe carrière als docent? Of wil je een tweedegraads lesbevoegdheid halen? Na deze deeltijdopleiding geef je les aan je leerlingen over onderwerpen als klimaatverandering, globalisering en economische geografie. Deze hbo-studie kan je goed combineren met een baan, een gezin of andere activiteiten.

De locatie

Je kan de deeltijdopleiding tweedegraads Leraar Aardrijkskunde aan verschillende hogescholen doen. Studeren kan in Zwolle (Windesheim), Rotterdam (Hogeschool Rotterdam), Utrecht (Hogeschool Utrecht), Amsterdam (Hogeschool van Amsterdam), Sittard (Fontys), Tilburg (Fontys) en Leeuwarden (NHL Stenden). Wanneer je kiest van Windesheim dan krijg je afstandsonderwijs.

Toelating Leraar Aardrijkskunde in deeltijd

De toelatingseisen voor de lerarenopleiding zijn niet streng. Een vwo- of havodiploma met een willekeurig profiel of een mbo-diploma (niveau 4) is voldoende. Je hoeft niet eindexamen in aardrijkskunde te hebben gedaan. Verder is er geen selectieprocedure of een maximum aantal studenten. Ook als je geen van de gevraagde diploma's hebt, is starten met deze deeltijdopleiding tot leraar aardrijkskunde soms mogelijk. Hogescholen bieden een toelatingsonderzoek aan voor geïnteresseerden die minimaal 21 jaar oud zijn.

Meer over deze lerarenopleiding in deeltijd

Een belangrijk deel van het programma van deze deeltijdstudie is natuurlijk geserveerd voor aardrijkskundige onderwerpen, van sociale geografie tot geologie en van ontwikkelingsgeografie tot culturele geografie. Ook ontwikkel je vaardigheden voor bijvoorbeeld veldwerk en excursies. Om de opgedane kennis op een inspirerende manier te kunnen delen met anderen, staan pedagogiek en onderwijskunde op het programma voor de nodige pedagogische kennis en vaardigheden. Dankzij deze vakken leer je hoe je straks lessen het beste voorbereidt, uitvoert en evalueert. Ook onderwerpen als zelf onderwijs ontwikkelen, omgaan met en het enthousiasmeren van leerlingen en effectief communiceren met collega's en ouders komen aan bod. Tijdens lessen op het gebied vakdidactiek ontdek je meer over actuele ontwikkelingen en inzichten in het onderwijs. Om het vak van docent aardrijkskunde in de praktijk te leren, loop je verschillende stages. Ook ga je op pad voor excursies in binnen- en buitenland.

Aan de slag na de lerarenopleiding Aardrijkskunde

Na deze tweedegraads lerarenopleiding in deeltijd mag je voor de klas staan in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (havo en vwo). Lesgeven aan vmbo- en mbo-leerlingen behoort ook tot de mogelijkheden. Verder heb je het juiste diploma om docent aardrijkskunde in het volwassenenonderwijs te worden. Sommige afstudeerde docenten houden zich bezig met het ontwikkelen van lesmethodes of werken als studieloopbaancoach. De baankansen na deze lerarenopleiding op hbo-niveau zijn zeker goed te noemen. Een andere mogelijkheid is een master voor lerarenopleidingen of een master leren en innoveren.

In voltijd

Volg je liever de voltijd opleiding? Dan kun je het beste hier kijken voor informatie over de Lerarenopleiding Aardrijkskunde in voltijd.

HBO Opleiding tot Leraar Aardrijkskunde HBO Opleiding tot Leraar Aardrijkskunde
Collegegeld 2024-2025 Tussen € 1.506,- en € 2.530,-
Opleidingsvorm deeltijd en duaal
Opleidingsduur (bachelor) 4 jaar
Isat-code 35201
Studielast 240, 1 etcs punt staat voor ca. 28 uur studeren
Diploma Bachelor of Education
Internationale naam Teacher Education in Geography

Geen diploma? Maar ben je wel minimaal 21 jaar? Dan kun je een toelatingsonderzoek 21+ doen om toch toegelaten te worden tot de lerarenopleiding Aardrijkskunde.

Wanneer je kiest voor een duale lerarenopleiding Aardrijkskunde, dan heb je mogelijk recht op studiefinanciering. Bekijk de voorwaarden voor studiefinanciering tijdens je duale opleiding.