HBO Rechten deeltijd en duaal

Deeltijdopleiding Rechten

In onze samenleving spelen wetten en regels een belangrijke rol. Als afgestudeerde hbo jurist ben je een praktijkgerichte deskundige op het gebied van juridische conflicten, arbeidsrecht of verzekeringsrecht. Je kunt bijna overal aan het werk: juridisch advies is in elke organisatie gewenst. Als je advocaat of rechter wilt worden, dan moet je na je opleiding een universitaire master doen. Maar op welke banen na hbo Rechten kun jij dan wel solliciteren?

De locaties van de opleiding

De voltijdse opleiding Rechten is een populaire opleiding, zowel op de universiteit als op het hbo. Veel hogescholen hebben dan ook een juridische deeltijdopleiding, en aan De Haagse Hogeschool is de duale variant (werken en leren) erg populair. Ook bij de aanbieders van afstandsonderwijs kun je terecht voor een opleiding Rechten. LOI en NTI bieden naast hun afstandsopleiding tevens een klassikale variant aan en bij NCOI kun je daarnaast nog een route via e-learning volgen. Omdat je veel (juridische) teksten moet lezen, schrijven en verklaren tijdens de opleiding, is een goede beheersing van de Nederlandse taal belangrijk. Oog voor detail, soms met je ellebogen kunnen werken, veel feitenkennis en secuur werken zijn ook eigenschappen die goed van pas komen.

De opleiding HBO-Rechten

Het grote verschil tussen een universitaire rechtenstudie en HBO-Rechten is de mate van praktijkgerichtheid. Niet voor niets heb je vaak een werkplek nodig naast je studie: op die manier kun je de theorie direct toepassen in de beroepspraktijk en de nodige vaardigheden leren beheersen. Voorbeelden van die vaardigheden zijn rapporten opstellen, planningen maken en adviesgesprekken houden. Om je te specialiseren volg je een minor in het gebied van jouw interesse, bijvoorbeeld internationaal recht, staatsrecht of vreemdelingenrecht. In het algemeen duurt de deeltijdopleiding HBO-Rechten vier jaar. In speciale gevallen kun je vrijstellingen krijgen voor een deel van het programma. Studeren bij de afstandsopleidingen van LOI en NTI doe je in je eigen tempo, net als met e-learning bij NCOI. Je hebt meestal een middag en een avond in de week les. Veel studenten HBO-Rechten willen vroeger of later verder studeren aan de universiteit. Bedenk dan dat de stap naar een universitaire rechtenmaster nog steeds erg groot is. HBO-Rechten is veel meer praktijkgericht en minder diepgaand. Wo-Rechten legt meer nadruk op onderzoek en analytische vaardigheden. Soms kun je tijdens je hbo-studie alvast een schakelprogramma volgen om de overstap naar een universitaire master te vergemakkelijken.

Wat zijn de toelatingseisen van HBO-Rechten?

Om te mogen starten met de opleiding hbo-Rechten heb je minstens een mbo-diploma op niveau 4 nodig. Voor havo en vwo zijn er geen specifieke eisen aan het profiel. De meeste reguliere hogescholen vragen vanaf een bepaald moment relevante werkervaring in het juridische veld. Bij de particuliere hogescholen kun je vaak ook terecht zonder relevant werk.

HBO Rechten HBO Rechten
Collegegeld 2024-2025 Tussen € 1.506,- en € 2.530,-
Opleidingsvorm deeltijd en duaal
Opleidingsduur (bachelor) 4 jaar
Isat-code 39205
Studielast 240, 1 etcs punt staat voor ca. 28 uur studeren
Diploma Bachelor of Laws
Internationale naam Law

Beschik jij niet over een havo-, vwo- of mbo-diploma (niveau 4)? Maar ben je wel 21 jaar of ouder, dan biedt de 21+ toets mogelijk uitkomst. Deze toets is bedoeld om na te gaan of je over voldoende kennis beschikt om deze deeltijdopleiding te kunnen volgen.

Wanneer je kiest voor de duale variant van Rechten, dan heb je mogelijk recht op studiefinanciering. Lees of jij in aanmerking komt voor studiefinanciering.