HBO Opleiding voor Logopedie deeltijd en duaal

Deeltijdopleiding voor Logopedie

Logopedie kies je als je je verder wilt verdiepen in problemen rond stem, spraak, adem, taal en gehoor. Er is aandacht voor het vaststellen van spraakproblemen. Hierna staan behandelmethodes en de voorlichting aan patiënten en hun omgeving centraal.

Wat zijn de toelatingseisen van Logopedie?

De Hanzehogeschool Groningen, Fontys Hogescholen in Eindhoven en Windesheim in Almere hebben als enige publieke hogescholen een Opleiding voor Logopedie in de deeltijdvariant. De opleiding is bedoeld voor mensen met enige jaren werkervaring. Ook is een havo- of vwo-diploma vereist. Naast de Hanzehogeschool in Groningen kun je ook kiezen voor de particuliere instelling Pro Education (onderdeel van het NCOI). Je kunt daar kiezen uit een dagvariant (maandag), een zaterdagvariant of een avondvariant (dag afhankelijk van locatie). Voor Logopedie maakt het niet uit voor welk profiel je hebt gekozen. Aan het begin van de opleiding worden jouw eigen stemmogelijkheden getoetst.

De opleiding

Wanneer je begint aan deze opleiding, dan krijg je meteen de basis van logopedie voorgeschoteld. Je krijgt kennis aangereikt over verschillende spraak- en stemstoornissen. Je gaat het werkveld verkennen en met een rollenspel kruip je in de huid van de logopedist. Na jaar één kun je alles vertellen over de anatomie en fysiologie van de stem. En je krijgt les over de spraakontwikkeling. Het eerste jaar sluit je af met het inleveren van een portfolio en een eindopdracht. Binnen het tweede jaar ga jij je vooral richten op het behandelen en het diagnosticeren van patiënten. Je leert bijvoorbeeld hoe je een hersentrauma als dysfagie (spraakproblemen) of dysartrie (slikproblemen) kunt behandelen. Wanneer het hersengebied dat verantwoordelijk is voor taal beschadigd is, spreek men over afasie. Ook deze patiënten geef je voorlichting en advies over de gevolgen van taalproblemen in hun dagelijks leven. Het derde jaar staat vooral in het teken van het keuzeprogramma. Je kunt dan kiezen voor neurorevalidatie, taal-, spraak- en av-problemen bij kinderen, ondernemerschap en zorgmanagement. Je sluit in het vierde jaar de deeltijdopleiding af met een afstudeeropdracht.

Voltijd studie Logopedie

Heb je interesse in een voltijdse logopedie opleiding? Er zijn diverse hogescholen waar je de Opleiding voor Logopedie in voltijd kunt volgen.

HBO Opleiding voor Logopedie HBO Opleiding voor Logopedie
Collegegeld 2024-2025 Tussen € 1.506,- en € 2.530,-
Opleidingsvorm deeltijd en duaal
Opleidingsduur (bachelor) 4 jaar
Isat-code 34578
Studielast 240, 1 etcs punt staat voor ca. 28 uur studeren
Diploma Bachelor of Science
Internationale naam Speech and Language Therapy

Als je 21 jaar of ouder bent, dan biedt een 21+ toelatingsonderzoek een kans op directe toelating voor de deeltijdopleiding Logopedie.

Wanneer je kiest voor de duale opleiding Verpleegkunde, dan heb je mogelijk recht op studiefinanciering voor duale opleidingen.