HBO Technische Bedrijfskunde deeltijd en duaal

Deeltijdopleiding Technische Bedrijfskunde

Beoog jij een functie als manager in een technische omgeving? Dan is het opdoen van kennis in de techniek belangrijk, maar het leiding kunnen geven is minstens zo belangrijk. Als je Technische Bedrijfskunde in deeltijd wilt studeren, dan kun je bij verschillende hogescholen terecht. Daarnaast kun je deze opleiding bij een paar particuliere instellingen vinden.

Locaties Technische Bedrijfskunde

De studie wordt in deeltijd verzorgd door verschillende bekostigde hogescholen, plus de particuliere opleiders NCOI en NTI. De laatsten bieden klassikale deeltijdonderwijs en het NTI afstandsonderwijs, de bekostigde hogescholen hebben meestal zowel een voltijd- als deeltijdvariant.

De opleiding Technische Bedrijfskunde

Welke technische bedrijfskunde-opleiding je ook volgt, steeds draait het om management en organisatie van de processen binnen een bedrijf in de wereld van de techniek. Je leert hoe je deze (technische) processen in kaart kunt brengen en hoe je ze kunt optimaliseren. Tijdens Technische Bedrijfskunde kan je een aantal techniekvakken verwachten, waarbij de nadruk ligt op zaken als productie en logistiek. Daarnaast krijg je vakken als bedrijfseconomie, communicatie, statistiek en organisatiekunde.

Wat zijn de toelatingseisen van Technische Bedrijfskunde?

Bij Technische Bedrijfskunde is een exact pakket aan te bevelen, maar ook met E&M word je daar toegelaten. Van oudsher wordt Technische Bedrijfskunde in het hbo verzorgd vanuit de techniekfaculteiten. Maar het techniekgehalte van de opleiding is bescheiden – je kan er ook terecht met een economische vooropleiding. Het technische aspect van de opleiding zit vooral ook in de naam.

Liever in voltijd?

Gaat jouw interesse toch uit naar een voltijdse bachelor? Er zijn verschillende hogescholen waar je de opleiding Technische Bedrijfskunde in voltijd kunt volgen.

Masters Technische Bedrijfskunde

Na een bachelordiploma kan je ook nog verder studeren in deeltijd. Daarvoor bestaan in het hbo verschillende masters, maar er zijn dan ook meer mogelijkheden bij de universiteiten. Kijk op de website Master-opleidingen.nl waar je informatie kunt vinden over masters accountancy en master in economie, zowel voltijd als deeltijd.

HBO Technische Bedrijfskunde HBO Technische Bedrijfskunde
Collegegeld 2024-2025 Tussen € 1.506,- en € 2.530,-
Opleidingsvorm deeltijd en duaal
Opleidingsduur (bachelor) 4 jaar
Isat-code 34421
Studielast 240, 1 etcs punt staat voor ca. 28 uur studeren
Diploma Bachelor of Science
Internationale naam Industrial Engineering & Management

Als je geen havo, vwo, hbo of mbo (niveau 4) diploma hebt en 21 jaar of ouder bent, dan kun je een 21+ toets aanvragen. De Technische Bedrijfskunde-opleiding test dan of je genoeg kennis en vaardigheden hebt om toch aan de opleiding te mogen beginnen.

Als je de duale Technische Bedrijfskunde opleiding volgt, dan heb je misschien recht op studiefinanciering.